Úvod
Ceník
Bazar
Otázky
tipy
Zásilkový servis
Modernizace
Kontakty
Počítače
Notebooky
Politý notebook

Politý notebook

polity notebook Co dělat když si polijete notebook

 • Vypnout napájení, odpojit připojená zařízení a vyjmout baterii
 • Nakloněním vylít tekutinu
 • Nesnažit se jakkoliv vysušovat politý notebook na topení nebo v troubě
 • Co nejdříve odnést politý notebook i s příslušenstvím do servisu, čas hraje velkou roli

 • Úspěšnost zprovoznění notebooku po polití vodou, čajem, šťávou, vínem, pivem nebo i polévkou je dle statistiky naší provozovny 80%. Záleží na stáří notebooku, na stupni jeho zalití a tom jak jste se zachovali bezprostředně po jeho polití.

  V případě že již notebook nejde opravit, nebývá problém přetáhnout data z pevného disku.

  Váš notebook kompletně demontujeme. Zasažené a zkorodované díly jemně mechanicky a dále chemicky očistíme a vysušíme proudem vzduchu. Porušené kontakty propájíme. Po kontrole funkčnosti dílů notebook opět sestavíme a provedeme sérii testů.

  Obrazem:
  Následky koroze politého notebooku. Nánosy solí a zbytků elektrolytické reakce vznikly díky průchodu elektrického proudu mokrou základní deskou a součástkami. Na druhém obrázku je stejné místo po očištění. Všiměte si SMD kondenzátoru "C732" který úplně chybí, byl rozleptán průchodem proudu v mokrém prostředí. V tomhle stavu jsou již poškozeny i vnitřní vodivé vrstvy základní desky, která se tak stává neopravitelnou. Jedině okamžitým odpojením od napájení, včetně baterie, a včasným odnesením do servisu se takovému poškození dá předejít. Pamatujte, čas pracuje proti Vám.

  elektroylza v notebooku   chybějící SMD kondenzátor